AKUSTIKFIBER

Vi har börjat tillverka akustiktavlor i större utsträckning. Detta tack vare att vi har köpt oss en laminator. Vi tillverkar akustik tavlor både med tyg och tryck. De kan även fås med kundtyg. Tavlor med tryck kan kunden själv bestämma motiv. Kunden skickar bara in en bild som de har tagit med digital kamera så trycker vi den.

Användningsområden för våra akustiktavlor är offentliga miljöer, skola, förskola, hemmiljö m.m. Tavlorna kan fås både med ram (6cm tjock) eller utan ram (3cm tjock) Materialet är brand- och ljudtestat. 

Polyester är ett mycket bättre material, ur arbetsmiljö synpunkt, än andra material som används i akustikprodukter.Vi har fått vårt akustikmaterial med tryck och textil A-klassat, detta är den bästa klassning man kan få. Mätningen är gjord i ett efterklangsrum enligt ISO 354 och ISO 11654 utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vi kan även hjälpa er med laminering med valfritt tyg. Vår maskin klarar 1-100 mm tjocka skivor. Maxbredden är 2 meter.

VÅRA AKUSTIKPRODUKTER